Regional nöt- och lammköttsproduktion
- en tillväxtmotor (REKS)

Vi är med i REKS, se här>>

REKS är ett nordiskt interregprojekt som pågår under 2012-2014. Projektet har som mål att stärka den ekonomiska tillväxten genom långsiktigt hållbara företag med nöt- och lammkötts-produktion. Det ska ge ökad kunskap om köttproduktionens klimatpåverkan och stärka producenternas konkurrenskraft. Målet är också att öka kunskapen i konsumentledet för att öka möjligheten till medvetna val när det gäller köttinköp.

Läs mer om innehållet i REKS, här>>